The Role of Family in Children's Acquisition of Reading Habits: An Example of Phenomenology Research

Authors

  • Buket Dağ -
  • Abdullah Dağ

Keywords:

Family, Reading, Reading Habits

Abstract

In this study, it is aimed to determine the role of family in children's reading habits. In this study, in line with the purpose of the research, the general status of children's reading habits and the variables such as family members reading to their children in early childhood, having a library at home and the differences shown by these variables were determined. The research was carried out with 15 parents residing in Gaziantep province Nizip district in the 2021-2022 academic year. Data; The data were collected by interview method using a semi-structured interview form. The research was carried out with the phenomenology pattern, which is one of the qualitative research methods. Content analysis method was used in the analysis of the data. Based on the data obtained from the research; families being regular readers, organizing reading activities at home, bringing their children together with books in early childhood, having reading materials such as regularly following (magazine, newspaper...), having objective determinants such as library and library at home, providing their children with stories and fairy tales from early childhood. As a result of reading studies; It has been concluded that children's reading habits, imagination, comprehension and listening skills, and knowledge level are high, as well as self-control and responsibility skills.

References

Akaydın, Ş., ve Çeçen, M. A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40 (178).

Altıntaş, E. (1995). “Okuma Alışkanlığı”.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 59-64.

Arıcı, A. F. (2016). Çocuk edebiyatı ve kültürü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Baker, L. (2003). The role of parents in motivating struggling readers. Reading & Writing Quarterly, 19, 87-106.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Aygün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Siyasal.

Creswell, J. W. (2019). Nitel araştırmalar için 30 temel beceri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi . Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,6(11) , 229-247.

Erdem, İ. ve Altunkaya, H. (2013) Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan açık öğretim ortaokulu öğrencisi hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 453-489.

Güneş, F. (2010). Ninnilerin çocukların dil ve zihinsel gelişimine etkisi. ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks. 2(3), 27-38.

Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 62-80.

Karatay, H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin okuduğunu kavrama ile bilişsel farkındalıkları. Türklük Bilim Araştırmaları, 27, 457-475.

Kocabıyık, O. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 55-66.

Kolcu, A. İ. (2002). Bozkırdaki bilge Cengiz Aytmatov. Ankara: Akçağ Yayınları.

Law, Y-K. (2008).The relationship between extrinsic motivation, home literacy, classroom instructional practices, and reading proficiency in second-grade Chinese children. Research in Education, 80, 37-51.

Merriam, S. B. (2018). A Guide to Design andImplementation (3. Baskı). (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel (2009).

Mert, E.L. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma ilgi düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 959-968.

Paker, T. (2015). Durum çalışması. (Çev.Ed.F. N. Seggie ve Y. Bayyurt), Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Ruskin, J. (2005). Susam ve zambaklar. (Çev. T. Turgut). Ankara: Babil Yayınevi.

Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sınar Çılgın, A. (2006). Çocuğa büyülü bir dünyanın kapılarını açmak. Milli Eğitim, 35(172), 175-182.

Susar Kırmızı, F. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 95-109.

Tanju, E. H. (2009). 5-6 yaş çocuklarına sahip ailelerin çocuk yetiştirme tutumları ile kitap okuma, tv izleme, bilgisayar kullanma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Gündüz Yayıncılık.

Tanrısevdi, F., Yengin Sarpkaya, P., & Sarpkaya, R. (2019). Eğitim örgütlerindeki kadın yöneticilerin cam tavan deneyimleri. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 1590-1617.

Tercanlı Metin, G. & Gökçay, G. (2014). Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi . Çocuk Dergisi , 14 (3) , 89-94 . DOI: 10.5222/j.child.2014.089

Yavuzer, H. (1997). Ana –Baba ve Çocuk . İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yavuzer, H. (2005). Çocuğu tanımak ve anlamak. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

YILMAZ, M. ve BENLİ, N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 281-291.

Yılmaz, C. ve Okur, A. (2010). İlköğretim okullarındaki okuma etkinliklerinde göz ardı edilen bir konu: Sözcük öğretimi, TÜBAR-XXVII, 753-773.

Zembat, R. (2005). Okul öncesi eğitimde güncel konular. Oktay, A. & Polat Unutkan (Ed.) . Okul Öncesi Eğitimde Nitelik (s.25-45) . İstanbul Morpa Yayınları.

Downloads

Published

2022-12-24

How to Cite

Dağ, B., & Dağ, A. (2022). The Role of Family in Children’s Acquisition of Reading Habits: An Example of Phenomenology Research. International Journal of Trends and Developments in Education, 2(2), 55–69. Retrieved from https://jtade.com/index.php/jtade/article/view/110